אנו שמחים למסור לעיונכם עותק של מוסף "ידיעות אחרונות" בו מוקדש עומד שלם לביה"ס עמק החולה אשר נבחר יחד עם עוד 24 בתי ספר מכל הארץ להופיע במוסף.

"ביה"ס נבחר בשל מצויינותו והשגיו בספורט לאורך 20 שנות התאחדות הבית ספרית של משרד החינוך"

זהו כבוד גדול בשבילנו ומשוב מצויין לפועלנו בתחום החינוך הגופני בביה"ס.

עדנה בז
מנהלת בית הספר