מנהלה-ומזכירות-נאות

מנהלה ומזכירות

יו"ר נאות 04-6901485
מנהל קהילה – יעקוב זוסמן 04-694-8112 m_kehila@naotm.co.il
מרכז משק 04-690-1455
מזכירות טכנית עינב בז 04-690-1414 einav@knaot.co.il
מזכירות פקס 04-694-4515
משאבי אנוש – קרן בראליה 04-694-8106
הנהלת חשבונות #2 04-690-1451
הנהלת חשבונות 04-694-8114
השכרת דירות – עמוס מורג 052-3781843 amosmorag52@gmail.com
קליטה – הרן מן ריינס 052-4442575 haran.hrm@gmail.com
ביטוח רני בן דויד 04-694-8004
דוברת הקיבוץ – הדס ציוני 052-3781721 hadas.zioni@gmail.com
חדר ישיבות 04-694-8103
מחשב ותקשורת נדב ט. 04-694-8310 / 052-871-6215 t_nadav@hotmail.com
מנהל כספים נמרוד מנקס 04-694-8115 gizbar_neot@naotm.co.il
עורכת עלון – הדס ציוני 052-3781721 hadas.zioni@gmail.com
 ציבורי (פנימי במזכירות) 04-694-8135
 רב"ש – לנקרי יעקב 050-3518072
רכזת חינוך – רעות גרוס 04-6948106 / 050-3504099 tarbut.nm@gmail.com
תקציבים רחל זאבי 04-694-8109
תשתיות – דניאל הוטר 04-6498109 D.Hutter@Knaot.co.il
שינוי גודל גופן
נגודיות