סדר פסח

מצגת סדר פסח וקציר העומר מגעתון 1942 ועד נאות מרדכי 2000. ארכיון נאות מרדכי

סדר פסח היה כל השנים אירוע תרבותי – חברתי מרכזי בגעתון ואחר כך בנאות מרדכי.

חברים רבים נרתמו להכנת הסדר, המקהלה בניצוחם של עוזר לביא במשך שנים רבות ואחריו דינה אבני ותמי רחמן התאספה כל שנה לחזרות ושרו בה חברות וחברים מדור המייסדים ובהמשך גם בני משק.

חברים קראו את ההגדה, המקהלה שהיוותה את מרכז "הסדר" שרה בארבע קולות והציבור הצטרף לשירתה. צוות המטבח והאקונומיה עמלו שעות על הכנת ארוחת החג ובעיקר על המרק והקניידלעך.