בשבוע הבא בתאריך 31/5-04/06/15 יתקיים תרגיל עורף לאומי.

במסגרת התרגיל, ביום שלישי 02/06/15 , תישמע אזעקה בכל הארץ בשעות 11:05 ובשעה 19:05. כולנו משתתפים בתרגיל העורף הלאומי. בהישמע האזעקה תרגלו והיכנסו למרחב המוגן הקרוב. התרגיל הינו הזדמנות לשפר את הערכות המשפחה לחרום ולוודא כי כל אחד מבני הבית יודע מהו המרחב המוגן בדירה בעת חרום וכן כי נערכתם מבעוד מועד עם ציוד חרום ראשוני.

לידיעה – המועצה ומוסדות החינוך יתרגלו במסגרת התרגיל ביום שלישי. מידע מפורט על ציוד ומהו מרחב מוגן ניתן למצוא באתר פיקוד העורף ובקובץ המצורף.

בכבוד רב,

אסף לנגלבן
מח' בטחון