קליטה

קליטה וצמיחה דמוגרפית

חברים-חדשים-בנאות

קיבוץ נאות מרדכי קולט בשיטת "חבר מביא חבר"

לפרטים נוספים בנוגע לקליטה יש לפנות לאייל בראליה
משרד צמיחה דמוגרפית 04-69408109  |  eyalb@naotm.co.il

שינוי גודל גופן
נגודיות