קליטה

קליטה וצמיחה דמוגרפית

קיבוץ נאות מרדכי קולט בשיטת "חבר מביא חבר"

לפרטים נוספים בנוגע לקליטה יש לפנות הרן מן ריינס

דפי מידע למתעניינים בקליטה לקיבוץ נאות מרדכי

משרד צמיחה דמוגרפית 052-4442575  | haran.hrm@gmail.com

 

שינוי גודל גופן
נגודיות